Kongshammer-slægten

Anders Madsen1540

Name
Anders Madsen
Given names
Anders
Surname
Madsen
MarriageJohanne OlufsdatterView this family
yes

Occupation
Herredsfoged

Death about 1540
Note
I Vre j lev Sogn var en Gaard, der stod for Leding 3 Skill., den laa i Aarup og synes ikke indløst efter Fejden. I Gunderup i samme Sogn stod Vestergaard for bl. a. 3 Skill. Leding og var en uindløst jordegen Gaard, som blev udlagt til Herredsfogedgaar d2. Endvidere stod Østergaard eller Bundgaard i Gunderup for 3 Skill. Leding. Den fik Herredsfoged Anders Madsen 16. April 1537 kongeligt Brev paa at beholde for sig og Arvinger til evig Tid for samme Afgift som før Fejden for Troskab og Tjeneste, som han under Opløbet havde vist den kongelige Høvedsmand3, og Anders Madsens Efterkommere.